ASSISTANCE 24H/24 7D/7

MOBILNOŚĆ ZAPEWNIONA DZIĘKI PROFESJONALNEJ OBSŁUDZE

MOBILNOŚĆ ZAPEWNIONA DZIĘKI PROFESJONALNEJ OBSŁUDZE

 

RENAULT ASSISTANCE udostępnia właściwe rozwiązania mobilności w każdych warunkach, w całej Europie i to w jak najkrótszym czasie poprzez zapewnienie:

- naprawy samochodu na miejscu przez pomoc drogową lub holowanie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi RENAULT,

- rozwiązań mobilności umożliwiających kontynuowanie podróży lub pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku długotrwałego unieruchomienia samochodu i w odległości przekraczającej 50 km od miejsca zamieszkania.

PRZYDATNE INFORMACJE

 

Usługi RENAULT ASSISTANCE są bezpłatne w ramach gwarancji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji:

 

> Pobierz Ogólne Warunki Assistance w ramach Gwarancji Renault.

My Renault
Service client
Devis en ligne